UVJETI KORIŠTENJA
 
Internetska stranica www.vesnasnaturals je u vlasništvu OPG Vesna Thiele koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.vesnasnaturals.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Web Shopa VesnasNaturals i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.vesnasnaturals.com (dalje u tekstu: Web Shop VesnasNaturals) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
 
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.vesnasnaturals.com i pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Web Shop VesnasNaturals bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Web Shop VesnasNaturals u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Web Shop VesnasNaturals vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Web Shop VesnasNaturals ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
 
OPG Vesna Thiele pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. OPG Vesna Thiele pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa VesnasNaturals, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. . OPG Vesna Thiele pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shop VesnasNaturals u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Web Shop-u VesnasNaturals te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.
 
OPG Vesna Thiele nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web Shop VesnasNaturals , te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web Shop VesnasNaturals . Korištenjem sadržaja Web Shop VesnasNaturals korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.
 
 
SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE 
 
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Web Shop VesnasNaturals, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitetr Web Shop VesnasNaturals , osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja OPG VesnaThiele. Usluge Web Shop VesnasNaturals zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Web Shop VesnasNaturals , OPG Vesna Thiele. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Web Shop VesnasNaturals .
Korištenje usluga Web Shop VesnasNaturals odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shop VesnasNaturals od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a OPG Vesna Thiele ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.
 
 
KORIŠTENJE STRANICA www.vesnasnaturals.com
 
Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Web Shop VesnasNaturals , a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je OPG Vesna Thiele. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.
 
 
REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA
 
Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Web Shop VesnasNaturals , korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Web Shop VesnasNaturals nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima OPG Vesna Thiele od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.
Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Web Shop VesnasNaturals za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).
Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Web Shop VesnasNaturals dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene.  Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, OPG Vesna Thiele. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.  Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Ukoliko korisnik koristi Web Shop VesnasNaturals kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.
 
Ovi Uvjeti su objavljeni 01.11. 2016. godine na www.vesnasnaturals.com