UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE
WEB SHOP VESNA’S NATURALS”

OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.vesnasnaturals.com je OPG Vesna Thiele. Korištenjem usluge Web Shopa Vesna’s Naturals smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa Vesna’s Naturals, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa, smatraj Vesna’s Naturals u se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa je tvrtka Vesna’s Naturals, OPG Vesna Thiele, Michele della Vedova 98, 52216 Galižana, OIB: 40756955406, MIBPG:231672.

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. OPG Vesna Thiele pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

OPG Vesna Thiele pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa Vesna’s Naturals u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, OPG Vesna Thiele pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa Vesna’s Naturals u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web Shopa Vesna’s Naturals odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa Vesna’s Naturals od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a OPG Vesna Thiele ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.vesnasnaturals.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Web Shop Vesna’s Naturals (odnosno OPG Vesna Thiele) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.vesnasnaturals.com. Web Shop Vesna’s Naturals zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Slike proizvoda na Web Shopu Vesna’s Naturals su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Web Shop Vesna’s Naturals će nastojati na web stranicama www.www.vesnasnaturals.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA VESNA’S NATURALS”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu OPG Vesna Thiele d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke OPG Vesna Thiele, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Registracijom u Web Shopu OPG Vesna Thiele i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop OPG Vesna Thiele u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.
Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa OPG Vesna Thiele uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u Web Shopu OPG Vesna Thiele, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.vesnasnaturals.com, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu OPG Vesna Thiele na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa Vesna’s Naturals,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Web Shopa Vesna’s Naturals,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 099 288 3388 od ponedjeljka do petka od 9-11 sati (ostale upite slati na mail [email protected]).

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, OPG Vesna Thiele zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke OPG Vesna Thiele zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet,  te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti OPG Vesna Thiele o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na OPG Vesna Thiele, Michele della Vedova 98, 52216 Galžana) ili elektroničkom poštom na: [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa. U tom će mu slučaju OPG Vesna Thiele bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada OPG Vesna Thiele, odnosno Web Shop Vesna’s Naturals zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca OPG Vesna Thiele može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu OPG Vesna Thiele (za Web Shop Vesna’s Naturals), Michele della Vedova 98, 52216 Galžana, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je OPG Vesna Thiele odnosno Web ShopU Vesna’s Naturals, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki OPG Vesna Thiele iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio OPG Vesna Thiele o jednostranom raskidu Ugovora.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine), cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). OPG Vesna Thiele nije u sustavu PDV-a.

OPG Vesna Thiele tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, službenici Web Shopa Vesna’s Naturals će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Web Shop Vesna’s Naturals na: [email protected] ili na telefonski broj 099 288 3388 od ponedjeljka do petka od 9-11 sati, kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.vesnasnaturals.com i njenim podstranicama, odnosno: me, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja;informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i nformacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop Vesna’s Naturals (OPG Vesna Thiele) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane ekspress kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop Vesna’s Naturals prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 7 dana.

c) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop Vesna’s Naturals prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na račun OPG Vesna Thiele. Novčani primitak na računu tvrtke OPG Vesna Thiele vidljiv je slijedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju dostavnom službom.

d) kartično plaćanje – kreditne i debitne kartice, American Express, Diners, Visa, Mastercard i Maestro kartice.

Vesnas Naturals koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te elektronički sustav Web Shopa Vesna’s Naturals potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i predstavlja fiksan iznos od 25,00 kn. Cijena dostave jednaka je za cijelo poručje Republike Hrvatske bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Za iznos narudžbe iznad 500,00 kn dostava je BESPLATNA. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun tvrtke OPG Vesna Thiele, izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema.

Ukoliko tvrtka OPG Vesna Thiele nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će Kupca telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe. Svi proizvodi dostavljaju se u roku 3 radna dana )osim za otoke)od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke OPG Vesna Thiele.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod na koji želi napraviti reklamaciju, to može učiniti kontaktiranjem Web Shopa Vesna’s Naturals na e-mail:[email protected] ili tel. 099 288 3388.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop Vesna’s Naturals, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: [email protected], sjedište: OPG Vesna Thiele, Michele della Vedova 98, 52216 Galžana, ili usmeno na broj telefona 099 288 3388 od ponedjeljka do petka od 9-11 sati.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu nalepnicu i deklaraciju Vesna’s Naturals, te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop Vesna’s Naturals se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa Vesna’s Naturals, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop Vesna’s Naturals može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu Vesna’s Naturals. Web Shop Vesna’s Naturals (OPG Vesna Thiele) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa Vesna’s Naturals (OPG Vesna Thiele). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop Vesna’s Naturals (OPG Vesna Thiele) na e-mail adresu: [email protected].

Web Shop Vesna’s Naturals će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa Vesna’s Naturals. Web Shop Vesna’s Naturals prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa Vesna’s Naturals bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.